• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kancelaria:

Kancelaria powstała w Katowicach  w 2007 r. Stopniowo rozwija swoją działalność i poszerza krąg współpracowników.

Adwokat Michał Ciupa

Michał Ciupa ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1999 r. W latach 1999 2002 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W latach 2003 2006 pracował w charakterze asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach. W 2007 roku uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.Profil:


Kancelaria zajmuje się:

  • prowadzeniem spraw sądowych z zakresu prawa karnego, rodzinnego, cywilnego, gospodarczego
  • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
  • sporządzaniem opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
  • przygotowywaniem projektów umów oraz pomocą w negocjowaniu i konsultowaniu kontraktów handlowych.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.