Czy lekarze stażyści uprawnieni są do wystawiania recept pro auctore i pro familiae?

Niedawno na blogu naszej kancelarii pisaliśmy o zmianach dotyczących kształcenia lekarzy, w tym przywróceniu obowiązku odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz poszerzenia uprawnień lekarzy stażystów.

Na tle tego drugiego zagadnienia pojawiły się wątpliwości, które w swoim stanowisku rozstrzygnął Minister Zdrowia. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zwrócił się do ministerstwa z zapytaniem: czy lekarze stażyści uprawnieni są do wystawiania recept na leki refundowane, w tym pro auctore i pro familiae oraz wydawania opinii orzeczeń lekarskich?

Przypomnieć należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 15 ust. 3b pkt 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz stażysta jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji.

W swojej odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że lekarz stażysta jest uprawniony wypisywania recept na leki refundowane, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, wyłącznie w miejscu odbywania stażu podyplomowego, po uzgodnieniu ich treści z opiekunem.

Natomiast w kwestii wypisywania recept pro auctore i pro familiae, Ministerstwo Zdrowia wskazało, że obecnie obowiązujące przepisy prawa, nie przyznają lekarzom stażystom takiego uprawnienia. Ponadto jak podkreślono w odpowiedzi Ministerstwa, po przeprowadzonych konsultacjach, Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił uwagę, iż nie ma możliwości przydzielenia lekarzowi stażyście zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikacyjnymi recepty pro auctore i pro familiae. Ze względu na fakt, że lekarz stażysta nie może samodzielnie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, nie może on posiadać indywidualnie przydzielonych zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikacyjnymi recepty. Takie zakresy liczb posiada jedynie  świadczeniodawca, u którego lekarz odbywa staż i to on może, na czas odbywania stażu przydzielić stażyście takie liczby, w zakresie w jakim ustawa uprawnia lekarza stażystę do wystawiania recept.

Brak możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familiae, może w odczuciu Młodych Lekarzy być uciążliwy, jednakże okres w jakim lekarze stażyści mają ograniczenia w tym zakresie jest stosunkowo krótki.

Sklep online

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *